Chào mừng bạn đến với website TH Trâu Quỳ

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 của Trường TH TT Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

02 /QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 03-01-2023
2 Công khai thông tin về cam kết chất lượng trường TH năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

Số 64/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 10-10-2022
3 Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CB quản lý, nhân viên năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

Số 55/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 10-10-2022
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

Số 56/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 10-10-2022
5 Công khai thông tin chất lượng thực tế 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 49/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 10-10-2022
6 CV 120 hướng dẫn sử dụng SGK lớp 3 theo danh mục được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt

(Tải File đính kèm)

120/GD&ĐTThông tin ba công khai 09-06-2022
7 QĐ 1705 phê duyệt danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở dụng trong cơ sở GDPT .

(Tải File đính kèm)

1705 QD-UBNDThông tin ba công khai 25-05-2022
8 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số:10/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 05-01-2022
9 Quyết định về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số:18/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 05-10-2021
10 Quyết định về việc công bố công khai dự toán cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số:05/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 15-07-2021
11 Quyết định công khai quyết toán chi ngân sách năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số:04/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 05-07-2021
12 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số:03/QĐ-THTTTQThông tin ba công khai 05-07-2021
13 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 02/QQD-THTTTQThông tin ba công khai 05-07-2021
TH Trâu Quỳ

Địa chỉ:

Điện thoại: